divider
divider2

Ochrana osobních údajů

Společnost Frit, s.r.o. dbá na ochranu vašeho soukromí.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů specifikují pravidla společnosti FRIT, s.r.o., Dr. M.Horakové 591/69, 460 06 Liberec 7, e-mail: obchod@frit.cz, telefon: +420 725 056 251 o shromažďování, používání a zpřístupňování vašich údajů, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky (https://frit.cz/) (dále jen jako „Služba“). Přístupem ke Službě nebo jejím používání souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme na Službě. Revidované Zásady ochrany osobních údajů nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

Jak využíváme vaše informace:

Informace které o vás sbíráme použijeme k následujícím účelům:

Poskytnutí zpětné vazby zákazníka
Pokud budeme chtít použít vaše údaje k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a použijeme vaše údaje pouze po obdržení vašeho souhlasu a poté pouze pro účely, pro které souhlas udělujete, pokud od nás nebude zákonem vyžadováno jinak

Jak sdílíme vaše informace:

Bez vašeho souhlasu nepřevedeme vaše osobní údaje žádné třetí straně, s výjimkou omezených okolností popsaných níže:

  • Reklamní služby
  • Marketingové agentury
  • Analytika
  • Sběr a zpracování osobních dat

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a neuchovávaly je déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit za následujícími účely:

  1. abychom vyhověli platným zákonům, nařízením, soudnímu příkazu nebo jinému právnímu procesu;
  2. k vymáhání vašich smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo
  3. reagovat na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje jakákoli práva třetích stran. Pokud se služba nebo naše společnost sloučí nebo bude získána jinou společností, vaše informace budou jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

Uchovávání vašich informací

Vaše osobní údaje u nás budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let poté, co uživatelé ukončí své účty, nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Je možné, že určité informace budeme muset uchovávat po delší období, jako je vedení záznamů / hlášení v souladu s platnými zákony nebo z jiných legitimních důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, předcházení podvodům atd. Další anonymní informace a souhrnné informace, z nichž vás žádný neidentifikuje (přímo nebo nepřímo), mohou být uloženy na dobu neurčitou.

Vaše práva

V závislosti na platných zákonech, můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na petra@bpr.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Vezměte na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, můžete ztratit přístup nebo možnost používat služby, pro které byly vaše údaje požadovány.

Cookies a jiné

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak je využíváme a vaše volby ve vztahu k těmto technologiím sledování, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

Zabezpečení

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.

Stížnost / Referent ochrany údajů

Pokud máte jakékoli otázky nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho Referenta pro stížnosti a ochranu údajů na adresu FRIT, s.r.o., Červenice 22, email: obchod@frit.cz. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými zákony.

Menu